Can I visit Cyprus with a Turkish Ikamet? Learn now!

Cyprus is a popular destination for tourists and expats alike, thanks to its sunny beaches, rich history, and unique culture. Turkish Ikamet. If you’re a foreigner living in Turkey with a residence permit, you may be wondering whether you can visit Cyprus with your permit. In this article, we’ll explore the answer to this question and provide you with the information you need to plan your trip.

The short answer is yes, you can travel to Cyprus with a Turkish residence permit. However, there are some things you need to know before you book your trip.

Entering Cyprus – Turkish Ikamet

Turkish Ikamet

To enter Cyprus, you’ll need to have a valid passport and any necessary visas or permits. For Turkish citizens and foreigners with a Turkish residence permit, you can apply for an electronic visa (e-Visa) online before you travel. The e-Visa is valid for up to 90 days and allows you to enter Cyprus for tourism, business, or education purposes.

It’s important to note that if you plan to work or study in Cyprus, you’ll need to obtain a separate work or student visa before you travel.

Leaving Turkey

Before you leave Turkey for Cyprus, you’ll need to make sure that your residence permit is valid and up-to-date. If your permit is expired or about to expire, you may not be allowed to leave the country. To avoid any issues, make sure to renew your residence permit well in advance of your travel dates.

When you return to Turkey from Cyprus, you’ll need to present your valid residence permit at the border. Make sure to have all of your documents ready and up-to-date to avoid any delays or issues at the border.

In addition, if you plan to stay in Cyprus for an extended period of time (more than 90 days), you’ll need to obtain a temporary or permanent residency permit from the Cyprus authorities.

In conclusion, if you’re a foreigner living in Turkey with a residence permit, you can travel to Cyprus with a valid passport and e-Visa. However, it’s important to make sure that your residence permit is up-to-date and that you have all of the necessary documents before you travel. By following these guidelines, you’ll be able to enjoy your trip to Cyprus and make the most of your time abroad. For more details and a consultancy service, contact us!

İkamet in Turkey (Residence Permit): What You Need to Know. Learn now!

If you plan to stay in Turkey for an extended period of time, you’ll need to obtain an ikamet residence permit. İkamet in Turkey. This permit allows you to legally reside in the country and provides a variety of benefits, such as the ability to work, study, and access healthcare services. In this article, we’ll go over what you need to know about obtaining an ikamet residence permit in Turkey.

Types of Ikamet Residence Permits

Ikamet in Turkey

There are several types of ikamet residence permits available in Turkey, depending on your reason for staying in the country. The most common types of permits include:

  • Short-term residence permits: for stays up to one year
  • Family residence permits: for family members of Turkish citizens or foreigners with a residence permit in Turkey
  • Student residence permits: for foreign students enrolled in a Turkish educational institution
  • Long-term residence permits: for stays longer than one year

Requirements for Obtaining an İkamet Residence Permit

The requirements for obtaining an ikamet residence permit in Turkey vary depending on the type of permit you need. However, in general, you’ll need to provide the following:

  • A valid passport or travel document
  • Proof of health insurance
  • Proof of financial means to support yourself during your stay
  • Criminal record check
  • Application fee payment

In addition, you may need to provide additional documents depending on the type of permit you’re applying for. For example, if you’re applying for a student residence permit, you’ll need to provide proof of enrollment in a Turkish educational institution.

Applying for an İkamet in Turkey

To apply for an ikamet residence permit in Turkey, you’ll need to fill out an online application form and submit the necessary documents. After your application is processed, you’ll be asked to visit a migration office for an interview and biometric data collection. Once your application is approved, you’ll receive your residence permit within a few weeks.

Renewing an İkamet in Turkey

If you already have an ikamet residence permit and need to renew it, you can do so online. To renew your permit, you’ll need to fill out an online application form, pay the renewal fee, and submit any necessary documents (such as updated health insurance or proof of income). Once your application is processed, you’ll receive a message indicating when you need to visit a migration office for biometric data collection. After that, you’ll receive your renewed residence permit within a few weeks.

In conclusion, obtaining an ikamet residence permit in Turkey is an essential step if you plan to stay in the country for an extended period of time. By following the application process and providing the necessary documents, you’ll be able to legally reside in Turkey and enjoy all of the benefits that come with having a residence permit.

Türkiye de İkamet İzni Alma

İkamet İzni Alma Türkiye

İkamet izni ve oturma izni almak istemeniz durumunda ilk dikkat etmeniz gereken husus Türkiye ye giriş yaparken size verilen vize süresini bitirmeden oturma izni başvurusunda bulunmaktır. Türkiye de ikamet almak isteyen yabancı ülke vatandaşları başvuru ve dosyalarının hazırlanması konusunda işlem yapan firmamızla temasa geçmeleri halinde bütün işlemlerini sorunsuz ve eksiksiz yapıp ikametlerini almaya yardımcı oluyoruz. İkamet almak için göç idaresinin istediği evrakların eksiksiz hazırlanması gerekmektedir.

oturma izni alma
ikamet izni alma

Türkiye de oturma izni

İkamet izni almak istediğinizde vize süreniz bitmeden randevu almanız gerekmektedir. Oturma izni almak için sırası ile yapılması gereken işlemler şunlardır. İlk yapılacak olan işlem göç idaresinin internet sitesinden randevu almaktır. Daha sonrasında size verilen randevu gününde istenen diğer evraklar ile göç idaresine gidip dosyanızı teslim etmenizdir. İkamet izni alma için istenen evraklar İstanbul il için şunlardır; 4 adet biyometrik fotoğraf, noter onaylı kira kontratı ya da bunun yerine geçen Türkiye cumhuriyeti vatandaşında noterden alınan taahhütname, pasaport ilk sayfa ve son giriş mührünün fotokopisi, ikamet harçlarının vergi dairesine yatırıldığına dair makbuzları, randevu belgesi. Bu evrakları hazırlayarak dosyanızı teslim edip ikamet izni alma işleminizi tamamlaya bilirsiniz.

Uzatma İkamet İzni

Uzatma İkamet İzni Alma

İkamet izni uzatma başvuruları ikamet izni ilk başvurudaki işlemler gibi aynıdır. İkamet izni ile alakalı başvurular Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılmalıdır. Türkiye ye giriş yapan yabancı ülke vatandaşları ülkeye giriş yaptıktan sonra kendilerine oturma izni yani diğer bir adıyla ikamet izni almışlarsa eğer kendilerine verilen ikamet sürelerinin bitmesine 2 ay kala ülkede kalmaya devam etmek istiyorlarsa eğer ikamet uzatma başvurusu yapmalıdırlar. İkamet izni uzatma başvurusu ilk başvuru ile aynı şekilde yapılmaktadır. Oturum almak istedikleri süreyi kapsayan yabancı özel sağlık sigortası yapıp Göç idaresi genel müdürlüğünün internet sitesi üzerinde online randevu almalıdırlar.

İkamet izni
ikamet ve oturma izni

Oturma izni uzatma

Uzatma başvurusunu yaparken eğer oturma izni ilk başvurudaki bilgileriniz değişmemiş ise posta yolu ile göç idaresine gitmeden uzatma başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer posta yolu ile başvurusu yaparsanız 5 gün içerisinde oturum almak için gerekli olan evrakları hazırlayıp postaya vermeniz gereklidir. 5 günden sonra gönderirseniz dosya teslim süreniz biteceğinden dolayı ikamet başvurunuz ret edilir dosyanız işleme alınmaz. Şu anda pandemi virüsü sebebi ile İstanbul da randevusu olan kişilerin dosyaları sadece posta yolu ile kabul edilmektedir. Randevu alırken ilk başvurudaki bilgilerinizde değişiklik varsa eğer ilk başvurudaki gibi göç idaresine giderek evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Ara