İkamet İzni İçin Gerekli Dökümanlar

 1. Sağlık sigortası
 2. Oturma izni başvuru formu
 3. Pasaport fotokopisi
 4. fotoğraf (4 tane)
 5. Vergi numarası alma
 6. Kira kontratı noter onaylı 
 7. İlk giriş vize harcı yatırma (uzatma için geçerli değildir)
 8. Kart aidatı yatırma

Uzatma Başvurusu İçin Gerekli Dökümanlar

 1. Sağlık sigortası
 2. Oturma izni başvuru formu
 3. Pasaport fotokopisi, Türk kimliği aslı ve fotokopisi
 4. fotoğraf (4 tane)
 5. Kira kontratı noter tasdikli 
 6. Kart aidatı yatırma