Yabancı sağlık sigortası

Yabancı sağlık sigortası

Oturma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları ikamet iznine başvuru yaptıkları zaman randevu alırken ilk yapmaları gereken işlem oturma izni almak istedikleri süreyi kapsayan yabancı sağlık sigortasıdır. Yabancı sağlık sigortası poliçe bilgileri oturma izni randevusu oluştururken sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Randevu alma işlemi yapılırken yabancı sağlık sigortası poliçe bilgileri sisteme girilmemesi durumunda ikamet izni alma talepleri ret edilebilirler. Yabancı sağlık sigortası süresi en az bir yıllıktır bir yıldan düşük süreye ait yabancı sağlık sigortası bulunmamaktadır. Yabancı sağlık sigortası ile alakalı detaylı bilgiler aşağıda belirttiğimiz gibidir. Konu ile alakalı olarak anlamadığınız bir durum olduğunda veya yabancı sağlık sigortanızı yaptırmak istediğinizde bizi arayarak işleminizi yaptırabilirsiniz. Yabancı sağlık sigortası fiyatları aşağıda belirtildiği gibidir.

Yabancı sağlık sigortası fiyatları

18-25 Yaş arası sigorta fiyatları140 ₺

26-30 Yaş arası sigorta fiyatı 186 ₺

31-35 Yaş arası sigorta fiyatı 203 ₺

36-40 Yaş arası sigorta fiyatı 206 ₺

41-45 Yaş arası sigorta fiyatı 310 ₺

46-50 Yaş arası sigorta fiyatı 312 ₺

51-60 Yaş arası sigorta fiyatı 440 ₺

61-70 Yaş arası sigorta fiyatı 741 ₺

 

Geçerli sağlık sigortası

Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.
Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki
şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla geçerlidir.
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik
birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru
belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık
sigortasına sahip olması gerekmektedir.
Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni
taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat
yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.
Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca
karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalı ve bu belgelerde ilgili kurumun kaşesi/mührü ve e-imza/imzasının
yer alması gerekmektedir.
Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık
sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde
genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.
Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100),
Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan (100) ve Nijer (50) ile Ülkemiz arasında
mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların
refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni
işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize
gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında
geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.
18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz,
ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.