Yabancı kısa dönem oturma izni ilk başvuru

Yabancılara oturma izni ilk başvuru işlemi

Yabancı ülke vatandaşları ülkeye giriş yaptıklarında kendilerine verilen vize veya vize muafiyet süresinden daha fazla Türkiye de kalmak istedikleri zaman ilk yapmaları gereken işlem oturma izni almaktır. Oturma izni alma işlemi Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılmaktadır. Oturma izni başvurusunda bulunmak için vize veya vize muafiyet sürenizin bitmemesine özen gösterin aksi durumda kaçak duruma düşüp oturma izni alma işleminizi yapamazsınız. Oturma izni işlemi ile alakalı yapmanız gerekenler aşağıda belirttiğimiz gibidir. Bu bilgileri takip ederek oturma izni başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

Oturma İzni

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

 

Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

 

Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

 

 İlk Başvuru

 

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Dört adet biyometrik fotoğraf
  • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 

o  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

o  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

o  Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

o  Özel sağlık sigortası