Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır

Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?
En fazla bir yıllık için verilen “kısa dönem oturma izni” almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve
Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak Özbekistan vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi
Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Oturma izni başvuru kağıdı.
Pasaport veya yerine geçen belgeler.
4 adet fotoğraf.
Sağlık sigortası.
Taahhütname.
Kira kontratı.
6000 dolar karşılığı bankadan bozdurulmuş para bozdurma makbuzu.