özbek vatandaşlarına oturma izni

özbek vatandaşlarına oturma izni, İlk defa veya uzatma ikamet iznine başvuran Özbekistan ülkesi vatandaşlarının devletin sistemi tarafından
kendilerine belirtilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde hazır bulunması
gerekmektedir.
Özbekistan vatandaşlarının oturum süresinin bitmesine enaz altmış gün kalmasından itibaren oturum izni
uzatma başvurusu talebinde bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her koşulda oturum izni süresi
dolmadan önce yapılmalıdır. Aksi durumda kaçak duruma düşüp deport olma durumu ile karşılaşırlar.
Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden yapıldığında başvuru belgesi verilir. Bu
belge, oturum izni süresi bitmiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış olarak
Türkiyede kalma hakkı sağlar .Özbekistan vatandaşlarının Türkiyeden çıkış yapmak istemesi halinde sahip
oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi’ne onaylatmaları gerekmektedir.