Oturma izni randevu kanun maddeleri

Oturma izni randevu kanun maddeleri

Belirtilen kanun maddelerinde hangi koşullarda uzatma yapamazsınız hangi koşullarda verilen oturma izni iptal edilir veya hangi koşullarda oturma izni alamazsınız şeklinde belirtilmiştir. Oturma izni almak uzatmak için devletin kanun maddeleriyle birlikte belirlediği bazı kriterler vardır bunlara uyulmadığı koşullarda oturumu iptal etmek oturum iznini hiç vermemek veya uzatmasını yapmamak mümkün değildir. O yüzden oturum almadan veya müracaat etmeden kanun maddelerini bilmekte fayda vardır. Bu konulara hakim olmanız ve iptal veya verilmeme gibi durumlarla karşılaşmamak için bilgileri iyice okuyup ona göre hareket edebilirsiniz.

Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:
a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması
b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi
c) (Mülga: 28/7/2016-6735/27 md.)
ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması
(2) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) İkamet izninin yurt dışında kalış süresi bakımından iptaline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.