Oturma izni aile nasıl alınır

Oturma izni aile nasıl alınır

Aile oturma izni şartları normal oturum izninden farklılık göstermektedir. Aile ikamet izninde destekleyici şartı vardır. Bu kişi yabancı ile evli olan Türk vatandaşıdır. Oturma izni almak kişi Türk vatandaşıyla evli olduğu için özel sağlık sigortası yaptırmasına gerek kalmaz eş eğer sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor ise özel sağlık sigortası şartı aranmaz destekleyici eş sgk hizmet dökümünü dosyasına ekleyerek eşi ve çocukları kendine ait olan sgk sigortalarından faydalandırtabilir.  Aile ikamet izni için devlerin belirlemiş olduğu ve yerine getirilmesi gereken zorunlu şartları kanun maddeleri ile birlikte aşağıdaki gibidir.
MADDE 35 –
Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
(2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.
(3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
c) Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
ç) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
d) 7 nci madde kapsamına girmemek (4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

 

kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf