Oturma izni aile nasıl alınır

Oturma izni aile nasıl alınır

Aile oturma izni için belirlenen kriterler normal ikamet izni için olan kriterlerle farklılık gösterir. Aile ikamet izninde destekleyici faktörü vardır bu destekleyici de yabancı ülke vatandaşı ile evli olan Türk vatandaşıdır.  Türk vatandaşı ile evli olmak aile oturma izni kesin alınacak anlamına gelmez devlet kanun maddeleriyle belirleyerek destekleyici de belirli şartlar arar bunlardan biri maddi şarttır kişi belli bir gelirin üzerinde olmak zorundadır aksi durumda aile ikamet izni alınamaz barınma ve kalacak yer şartı da vardır. Aile ikamet izni almak için gerekli olan kanun yükümlülükleri aşağıdaki gibidir detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
MADDE 35 –
Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:
a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak
b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak
c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek
ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak
d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak
(2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.
(3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek
b) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak
c) Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak
ç) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak
d) 7 nci madde kapsamına girmemek (4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

 

kaynak: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf