Öğrenci oturma izni istenen belgeler

Öğrenci oturma izni istenen belgeler

Yabancı ülke vatandaşları okumak için Türkiye ye gelmek istediklerinde öğrenci oturma iznine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerini ülkelerinden de yapmaları mümkündür. Alacağınız öğrenci oturma izni okuyacağınız okula göre değişiklik gösterir. İlk ve orta okul öğrenci başvurularında süre 1 yıl iken lisans öğrenimleri için başvuru süreleri 2 yıldır. Öğrenci oturma izni için istenen evrak listesi aşağıda detaylı bir şekilde bulunmaktadır. konu ile alakalı bilgi sahibi olabilmek için incelemeniz yeterlidir. öğrenci ikamet izni ile alakalı aklınıza takılan bir durum olduğunda bizi arayarak bilgi edine bilirsiniz.

Öğrenci ikamet izni istenen belgeler
İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
– Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
sayfa ile işlem gören sayfalar)
– Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
– Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
– Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
– İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge
– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
– Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı
veya imzalı, kaşeli belge
– Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve
kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece
poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
– Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)