ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR KALIŞ NEDENLERİ

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ ORTAK AÇIKLAMALAR:

Kalış nedenleri: Öğrenci ikamet izni için kalış sebeplerine öğrenim görecekleri yıllara ve okullara ilişkin açıklamalar şunlardır;

5.1.İlkokul (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.2.Ortaokul (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.3.Lise (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.4.Askeri Liseler (1 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.5.MEB’e bağlı olmayan okullarda öğrenim görenler (1 yıl) (uluslararası kuruluşlar, büyükelçilik ve
konsolosluk okulları) (harca tabi)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.6.Ön lisans (2 yıl)
 Ortak Belgeler
5.7.Lisans (4 yıl)
 Ortak Belgeler
5.8.Lisans – Diş Hekimliği / Eczacılık / Veterinerlik Fakülteleri (5 yıl)
 Ortak Belgeler
5.9.Lisans – Tıp Fakültesi (6 yıl)
 Ortak Belgeler
5.10. Harp okulları (4 yıl)
 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize (sadece ilk ve
ortaöğretim için)
5.11. Yüksek Lisans (2 yıl)
 Ortak Belgeler
5.12. Doktora (3 yıl)
 Ortak Belgeler
5.13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alanlar / TUS (3 yıl)
 TUS kapsamında olunduğuna dair belge
5.14. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Alanlar / DUS (3 yıl)
 DUS kapsamında olunduğuna dair belge
5.15. Üniversitesi tarafından Türkçe kursuna yönlendirilenler (1 yıl)
 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair
kaşeli/mühürlü ve e-imzalı/imzalı belge (kursun süresi de belirtilmeli)
5.16. Erasmus Programı Kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
5.17. Diğer uluslararası değişim programları kapsamında öğrenci olarak gelenler (1 yıl)
 Öğrenim görülecek kurumdan alınacak öğrenim amaçlı “değişim programı” kapsamında
olunduğunu gösterir e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge

Kaynak: https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/IstenenBelgeler/IlkBasvuruIstenenBelgeDownload