Hususi Pasaport

Seyahat belgesi (pasaport)
Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik
bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri) sunulması
gerekmektedir.Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge)
göre ilgili alanları doldurunuz.