Gürcistanlılara ikamet izni fiyatları

Gürcistanlılara ikamet izni fiyatları; Gürcistanlılara Türkiyede turizm amaçlı oturma çalışma izni alınır.

Oturma izni için gerekli olan belgeler:

1.1.  İlk Başvuru

 

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Daha fazla bilgiye ulaşmak için bizi araya bilirsiniz.

Tel: 0532 665 16 19