Gürcistanlılara ikamet alma

Gürcistanlılara Oturma izni, Gürcistanlılar için gerekli olan belgeler ve bilgilendirme şu şekildedir; Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyrukluların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

Oturma izni başvuru formu

  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

  • Dört adet vesikalık fotoğraf

  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

  • Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

 

Kaynak:http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/comingtoturkey/Pages/HowToGetAResidencePermit.aspx