Gürcistan oturum uzatma

Gürcistan oturum uzatma

Güscistandan ülkemize gelip vize almış olan vatandaşlar oturumlarını uzatmak için yine İl göç idarelerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir bunun için gerekli hususlar şunlardır;

1. ORTAK BELGELER
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın
bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru
Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden
biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Uzatma süresinin kapsayan özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9
sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen
asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta
poliçenizin e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise,
başvuru dosyanıza sadece poliçenizin aslının onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)