Başvurduğumuz ülkenin vize başvurusunu reddetme hakkı varmıdır

Başvurduğumuz ülkenin vize başvurusunu reddetme hakkı varmıdır

Oturma izni için başvuruda bulunulduğu zaman konuya ilişkin kararı verecek kurum iç işleri bakanlığıdır bu konudaki yetkileri dahilinde ret etme hakları bulunur konuya ilişkin yasal süreç şu şekildedir;

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.