AİLE İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER

AİLE İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER: Aile oturma izni almak isteyenler için kendisinden ve destekleyicisinden farklı belgeler istemektedir bunlarda aşağıda belirtilmiştir;

Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu
sayfa ile işlem gören sayfalar)
 Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı,
özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme
yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için varsa pasaport veya yerine geçen belgenin kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile
işlem gören sayfaları)
 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı ise)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mavi kartlı ise belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi
kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (T.C. vatandaşı değil ise)
 Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, e-imzalı/imzalı
belge
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini
kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve
kaşeli/mühürlü belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
(SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini
kapsayacak biçimde olmalıdır.)
o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge
o Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde
yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını
kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru
dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 Adli sicil kaydı [Kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline
karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır
ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir. Türk makamlarından alınmışsa eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü olmalı, Yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe
tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı
olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk
onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.]
 Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak eimzalı/imzalı
ve kaşeli/mühürlü belge)